Dưới đây là mọi xe điện hiện đủ điều kiện nhận tín dụng thuế liên bang của Hoa Kỳ

Như đã nói, bạn không thể chỉ đơn giản ra ngoài mua một chiếc xe điện và mong đợi chú Sam sẽ cắt giảm 7.500 đô la tiền thuế cho bạn vào tháng 4. Trên thực tế, số tiền bạn đủ điều kiện nhận được dựa trên cả thuế thu nhập của bạn cũng như kích thước của pin điện trên chiếc xe bạn sở hữu. Đây là cách nó hoạt động.

Read more

VW đang chuẩn bị một số cải tiến cho xe điện MEB, bao gồm phạm vi hoạt động lên đến 435 dặm (700 km)

Nhà sản xuất ô tô Đức đã đầu tư vào nền tảng MEB của mình để hỗ trợ các kế hoạch sản xuất xe điện vào năm 2015 để giảm giá thành xe điện xuống dưới $25000

Read more