California lần đầu tiên chạy bằng năng lượng sạch 100%, với năng lượng mặt trời chiếm ưu thế

Lần đầu tiên, California, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, được cung cấp năng lượng sạch 100% vào thứ Bảy, , ngày 30 tháng 4, một cột mốc đáng nhớ

Read more