Hy Lạp khai trương trang trại năng lượng mặt trời thứ hai mặt lớn nhất ở châu Âu

Hy Lạp đã khánh thành trang trại năng lượng mặt trời 204 megawatt (MW) ở Kozani, thuộc vùng Tây Macedonia, trang trại lớn thứ 2 tại châu âu

Read more