VW đang chuẩn bị một số cải tiến cho xe điện MEB, bao gồm phạm vi hoạt động lên đến 435 dặm (700 km)

Nhà sản xuất ô tô Đức đã đầu tư vào nền tảng MEB của mình để hỗ trợ các kế hoạch sản xuất xe điện vào năm 2015 để giảm giá thành xe điện xuống dưới $25000

Read more