ỦNG HỘ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, XOÁ BỎ CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH “NÔ LỆ” 

ỦNG HỘ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, XOÁ BỎ CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH “NÔ LỆ” Vào ngày 25/3, những người trẻ tuổi từ NPO “POSSE”, tổ chức tình nguyện hỗ trợ các vấn đề lao động của thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, đã thông báo rằng họ đã khởi động “Dự án bỏ chương trình đào tạo thực tập sinh”. Mariko Tadokoro, người đại diện 25 tuổi, nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng “các thực tập sinh là nô lệ thời hiện đại”. Chúng tôi đặt mục tiêu xóa bỏ nó trong vòng hai năm bằng cách phổ biến rộng rãi các điều kiện khắc nghiệt thu thập được thông qua tham vấn lao động cho xã hội. Thực tập sinh kỹ năng ban đầu là một hệ thống trong đó người nước ngoài học công nghệ tại Nhật Bản và sử dụng công nghệ đó tại nước sở tại của họ, nhưng trên thực tế, nó bị cộng đồng quốc tế như Hoa Kỳ chỉ trích là “bóc lột người nước ngoài” vì nó là một điểm nóng của người lao động nghèo, nhưng lương thấp. Nhiều thực tập sinh sợ hãi bị buộc phải quay về nước, và ngay cả trong những vấn đề như lương thấp và bị bắt nạt, có những vấn đề về cơ bản không thể nêu ra.
Facebook Comments Box
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.