Midnight Talk n#1: Lịch sử đảng phái Hoa Kỳ

Tham gia và chia sẻ: Anh Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Công ty CP Sách Alpha, Chủ tịch Công ty Omega+ và là Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG.

Nội dung:

00:00 Giới thiệu nội dung Midnight Talks #2

06:56 Khái niệm “đảng phái chính trị”

16:36 Lịch sử đảng phái chính trị – Sự xuất hiện chính đảng ở Anh

28:22 Dải tần các quan điểm chính trị

34:12 Hệ thống chính đảng ở Mỹ

47:00 Thành lập Đảng Dân Chủ

54:12 Thành lập Đảng Cộng Hòa

56:48 Đảng thứ ba

58:18 So sánh Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa

1:01:30 Tổ chức trong Đảng – Ba bộ phận trong chính đảng

1:06:55 Quy trình tranh cử tổng thống Mỹ

1:09:04 Vai trò hệ thống chính đảng trong nền dân chủ

1:10:38 Hệ thống đảng ở các quốc gia

1:11:33 Đảng chính trị ở Malaysia

1:23:20 Đảng chính trị ở Nhật Bản

1:44:20 Trả lời câu hỏi khán giả

1:49:43 Lộ trình thông thường để theo sự nghiệp chính trị

2:03:40 Trả lời câu hỏi khán giả ____________________

Theo dõi và xem lại chương trình qua: 📷Youtube và Facebook:

Midnight Talks Liên hệ chúng mình qua: 📩Email: [email protected]

Tham gia cộng đồng của chúng tôi: https://www.facebook.com/groups/metam…

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *