ĐẶNG TIỂU BÌNH TRONG CON MẮT ĐẢNG TA

Đối với đảng ta, Đặng là 1 nhân vật gây tranh cãi.
Ông ta là KTS cho cuộc chiến biên giới phía Bắc khiến Việt Nam tổn thất nặng.
Sau đó là cuộc chiến 10 năm ở biên giới cũng như ở Campuchia.
Với góc nhìn đó, Đặng là kẻ thù.
Nhưng ở góc nhìn khác, Trung Quốc và Việt Nam được như ngày nay, vừa giữ được chế độ, vừa phát triển kinh tế, công to nhất cũng thuộc về Đặng.
Nếu không có ĐTB, không có thuyết mèo trắng, mèo đen, thì không có Trung Quốc ngày nay.
Cái gọi là “đổi mới” được cho là do các ông Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt là tác giả, thực ra là nhái theo bài của Đặng, không có gì sáng tạo hơn cả.
Như vậy, nếu xét về tính lý luận con đường cách mạng trong thời kỳ đổi mới thì ĐTB có vai trò y như Lenin trong việc điều chỉnh chủ nghĩa Marx của Quốc tế 2 (quốc tế công nhân), sang Quốc tế 3 (quốc tế cộng sản).
Có lẽ nhiều đảng viên, thậm chí học cao cấp chính trị rồi, cũng khó phân biệt được Quốc tế 1 và 2 với 3.
Con đường mà đảng ta đi theo không phải là chủ nghĩa Marx mà là chủ nghĩa Marx Lenin (tăng thêm tính bạo lực, chuyên chế, cực đoan), sau này ghép thêm tư tưởng HCM (có lẽ thêm tý dân tộc chủ nghĩa?)
Con đường hiện nay đúng ra phải là chủ nghĩa Marx Lenin Đặng mới đúng.
Với đảng thì Đặng là ân nhân cứu chế độ.
Vì thế nên người ta cho xuất bản sách ĐTB một trí tuệ siêu việt là chuyện dễ hiểu.
Tài liệu tham khảo.
Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *