17/2/1979-ĐẶNG TIỂU BÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH TRUNG – VIỆT THẾ NÀO?

Hoa Quốc Phong nói với Kissinger là “Chúng tôi đã cân nhắc khả năng phản ứng của LX. Khả năng tấn công lớn vào TQ là rất thấp. Tuy có 1 triệu quân dọc biên giới nhưng sẽ không đủ.

Read more

ĐẶNG TIỂU BÌNH TRONG CON MẮT ĐẢNG TA

nếu xét về tính lý luận con đường cách mạng trong thời kỳ đổi mới thì ĐTB có vai trò y như Lenin trong việc điều chỉnh chủ nghĩa Marx của Quốc tế 2 (quốc tế công nhân), sang Quốc tế 3 (quốc tế cộng sản).

Read more

Chế độ độc tài Ukraina hay Nga?

Cách hành xử của Putin với các nước lân bang cũng cho thấy tinh thần dân tộc cực đoan của ông ta cùng rất nhiều người Nga ủng hộ.
Hiện tại, Nga chỉ đang thiếu đặc điểm là tiêu diệt chủng tộc khác là hội đủ các đặc điểm của phát xít.
Nếu cuộc chiến này kéo dài dẫn đến Nga tiêu diệt dân miền Tây Ukraine thì sẽ thành phát xít với full option.
Như vậy có thể thấy chính nước Nga và Ukraine đều có 1 vài đặc điểm của phát xít, nhưng Nga có nhiều hơn ở chỗ là đang duy trì chế độ độc tài, gần như toàn trị.

Read more

Dự đoán kết quả cuộc chiến Ukraina – Nga

Bản chất chế độ của Putin là độc tài nên nếu Putin chết hoặc vào tù thì mọi sự sẽ thay đổi.
Nga là độc tài thân hữu, bản chất anh em thủ túc của Putin cũng chỉ trung thành vì lợi ích mà thôi, không có lý tưởng như dưới chế độ CS.Nếu Ukraine muốn giàu mạnh, thì phải chấp nhận chiến đấu và đổ máu như Phần Lan, nếu không thua mới có thể đàm phán để trung lập như họ hoặc thoát Nga như Ba Lan và 3 nước Baltic.

Read more

Sự lựa chọn của Ukraina?

Với vị trí của Ukraine, Nga không bao giờ cho họ được trung lập dễ dàng, Nga muốn họ là chư hầu mà thôi.
Nếu Ukraine muốn giàu mạnh, thì phải chấp nhận chiến đấu và đổ máu như Phần Lan, nếu không thua mới có thể đàm phán để trung lập như họ hoặc thoát Nga như Ba Lan và 3 nước Baltic.

Read more