17/2/1979-ĐẶNG TIỂU BÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH TRUNG – VIỆT THẾ NÀO?

Hoa Quốc Phong nói với Kissinger là “Chúng tôi đã cân nhắc khả năng phản ứng của LX. Khả năng tấn công lớn vào TQ là rất thấp. Tuy có 1 triệu quân dọc biên giới nhưng sẽ không đủ.

Read more

ĐẶNG TIỂU BÌNH TRONG CON MẮT ĐẢNG TA

nếu xét về tính lý luận con đường cách mạng trong thời kỳ đổi mới thì ĐTB có vai trò y như Lenin trong việc điều chỉnh chủ nghĩa Marx của Quốc tế 2 (quốc tế công nhân), sang Quốc tế 3 (quốc tế cộng sản).

Read more